Vindrosen Bostadsrättsförening

Expedition

Finns på Önskevädersgatan 49, bredvid NBPC

Hanterar:
parkeringsplatser och garage
bokning av samlingssalen
andrahandsuthyrning
nycklar, tvättlås och nyckelbrickor
medlemsregister
registrering av lägenhetsbyten
Fungerar som en länk mellan de boende och styrelsen

Öppet på bovärdsexpedition:

Helgfria vardagar måndag-torsdag 14:00 – 16:00

Ordförande

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Sekreterare

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Ledamot

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Ledamot

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Ledamot

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Ledamot

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

HSB Ledamot

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se

Bovärd

Telefon: 0707 444 555

Email:  namn@vindrosen.se