Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Fritidsverksamheten drivs av de sju Brf:er som är delägare i NBF. Varje Brf har en ledamot i fritidsverksamheten och tillsammans beslutar de om aktiviteter som erbjuds föreningarnas medlemmar.

Fritidsverksamhet (NBF)