Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

PRO HSB Regnbågen – Vindrosen är en förening som drivs av Brf Regnbågen och Brf Vindrosen. Föreningen anordnar aktiviteter för medlemmar i Brf Regnbågen och Brf Vindrosen

PRO HSB Regnbågen-Vindrosen