Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Fastighetsskötsel

Brf Vindrosens fastighetsskötsel hanteras av Norra Biskkopsgårdens Fastighetsförvaltning, NBF, och är beläget på Önskevädersgatan 49. NBF ägs gemensamt av sju bostadsrättsföreningar i området, där Vindrosen är en av dem.