Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Här finns information från styrelsen för gällande räkenskapsår – 2023/2024. 
Brf Vindrosens räkenskapsår börjar 1:e juli och slutar 30:e juni

Månadsinformation