Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Sopsortering

Tänk på att sortera avfall på rätt sätt för att de ska kunna återvinnas och på så sätt komma till användning igen.

Matavfall slängs i särskilda papperspåsar som finns att hämta hos Bovärden eller på Vindrosens expedition. Det får endast slängas matavfall och komposterbart avfall i dessa påsar. Om det råder osäkerhet, titta på lappen som står på sopskåpet för matavfall.

Plast eller plastpåsar skall inte slängas i som matavfall.

Restavfall är övrigt avfall från hushållet som inte faller under någon rubrik här.Om det råder osäkerhet, titta på lappen som står på sopskåpet för restavfall.

Tidningar, trycksaker, förpackningar av papper, glas, metall och plast och batterier slängs i miljöstationen på Önskevädersgatan 51.

Elektronikavfall kan lämnas in till NBF på Önskevädersgatan 49.

Elektronikavfall kan lämnas in till NBF på Önskevädersgatan 49.

Grovavfall sparas av medlemmen till våren eller hösten då föreningen beställer container för detta avfall. Alternativet är att medlemmen skaffar ett årskort till sopstationerna i Göteborg och själv kör det avfallet.

Vitvaror ansvarar medlemmen själv för att transportera till någon av de sopstationer som Göteborgs kommun har. Det behövs årskort för att slänga avfall här och det kan beställas via Göteborgs stad.

Farligt avfall ansvarar medlemmen själv för att transportera till någon av de sopstationer som Göteborgs kommun har. Det behövs årskort för att slänga avfall här och det kan beställas via Göteborgs stad.

Kontakta ett apotek vad som gäller de mediciner ni tänkt att slänga.

Brf Vindrosen beställer via NBF två containrar per år, en på våren och en på hösten, för föreningens medlemmar.