Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Medlemsinformation

Det är obligatoriskt för medlemmar i föreningen skaffa sig en hemförsäkring giltig för bostadsrätt.

 • Om du behöver avboka din tvättpass måste detta göras innan tvättpasset börjar annars räknas det som ett tvättpass.
 • Det är bara du som har bokat tvättpasset som har tillgång till tvättmaskinerna under den bokade tiden.
 • Torkrummen får användas en timme efter att tiden för det bokade tvättpasset har gått ut.
 • Om någon maskin är trasig, anmäl det till NBF 031-53 51 66. Sätt
  gärna upp en lapp på att det är anmält, så att nästa person blir medveten om att det är felanmält.
 • Städa tvättstuga och torkrum efter att du använt dem.
 • Checklista för städning:
 • Torka av golvet i tvättstuga och torkrum
 • Torka rent i tvättmedel- och sköljmedelsbehållare
 • Töm torktumlare från ludd
 • Lämna inte kvar tomma förpackningar i tvättstugan
 • Töm gallret bakom tvättmaskin om sådant finns
 • Följer du dessa enkla regler, så skapar du en trivsammare miljö.

Det finns 6st barnvagnsrum, ett rum i varje entré. Nyckel till dessa fås av Bovärd efter erlagd deposition. Kontakta Bovärden för mer information. Barnvagnsrummen är till för barnvagnar, rullstolar och rullatorer. Övriga saker som ställs i barnvagnsrummen omhändertas och skänks bort.

Det finns 4st cykelrum att ställa cyklar i.

Följande gäller:

 • Du måste alltid i god tid söka tillstånd, på särskild blankett, hos styrelsen.
 • Ange där hyresgästens namn, person nr och tel nr samt ditt eget tel nr, nya adress och skäl till uthyrning.

Blankett finns hos Bovärden, Önskevädersgatan 49.

Tid beviljas normalt upp till 12 månader.

Tänk på att:

 • Skriva ett hyresavtal med din hyresgäst, där du skriver in att
  hyresgästen ”aldrig får besittningsrätt”, och att uppsägningstiden är max 3 månader eller kortare.
 • Du som bostadsrättshavare, BRH, alltid är ansvarig. Om din hyresgäst bryter mot regler, blir du ansvarig och kan riskera rätten din lägenhet.
 • Hyrans storlek är en affär mellan dig och din hyresgäst.

Alla vill ha ett lugnt boende. Samtidigt måste vi acceptera boendeljud i ett flerfamiljshus

Huvudregel: Från klockan 22 till 07 ska det vara tyst och lugnt i huset. Om du blir störd under denna tid, kontakta då den störande.

Om det inte hjälper, ring: STÖRNINGSJOUREN 031-334 10 25

Gäller alla dagar från klockan 22 till 03

De kommer inom 20 minuter. De pratar först med dig och sen söker de upp den störande. Du får vara anonym om du vill.

Vill du veta mer? Kontakta någon i styrelsen.

 • Du får:
 • Måla och tapetsera och välja vilka material och färger du vill.
 • Lägga nya golv och välja vad du vill.
 • Renovera kök och byta vitvaror och välja vad du vill.
 • Renovera badrum.

Tänk på:

 • Arbete med el och vvs måste göras av auktoriserad firma.
 • Arbete med väggar och golv i badrum kräver våtrumscertifikat.
 • Blir det fel upp till 5 år efter och arbetet är felgjort, så gäller kanske inte din försäkring.
 • Överblivet material vid renovering måste du själv forsla bort genast.
 • Köksfläkt med fläktmotor får inte anslutas till ventilations-systemet, kolfilterfläkt.
 • Spiskåpa utan fläktmotor kan anslutas till ventilationssystemet. Prata med din vitvaruleverantör.
 • Jobba vardagar 08 till 19. Inget oväsen på kvällar och helger.

Du får inte:
Riva eller flytta på väggar utan tillstånd styrelsen.
Göra ingrepp i radiatorsystem eller flytta på dylika ledningar.
Göra ingrepp i vatten- och avloppssystem eller flytta sådana ledningar.

– Frågor besvaras av styrelsen.