Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Pågående & kommande arbeten

Tak över sophus (miljöstationer) kommer att påbörjas i september och beräknas vara klart i slutet av november 2023.  

Fasadrenovering är planerad att börja hösten 2023 och pågå till våren 2024. Mer information om renoveringen finns under meny ”Fasadrenovering”.

Utförda arbeten 2014 -2023

2023 Uppdaterad underhållsplan

2022 OVK godkänd

2021 Byte av fjärrvärmerör

2020 Byte av entrédörrar

2016 Hissrenovering och installation av innerdörrar i hissar

2015 Byte av ventilationskanaler till fönsterventiler och termostater i samtliga lägenheter

2014 Elrenovering och installation av individuella elmätare och vattenmätare. OVK-godkänd.