Vindrosen BRF

Vindrosen Bostadsrättsförening

Pågående & kommande arbeten

Tak över sophus (miljöstationer) kommer att påbörjas i september och beräknas vara klart i slutet av november 2023.  

Fasadrenovering är planerad att börja hösten 2023 och pågå till våren 2024. Mer information om renoveringen finns under meny ”Fasadrenovering”.

Utförda arbeten

2023 Uppdaterad underhållsplan

2022 OVK godkänd

2021 Byte av fjärrvärmerör

2022 Byte av entrédörrar

2016 Installation av innedörrar i hissar

2014 OVK godkänd

2015 Byte av ventilationskanaler till fönsterventiler och termostater i samtliga lägenheter

2013 Elrenovering och installation av individuella elmätare och vattenmätare